UCHWAŁA NR III/76/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 18.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.02.2019
  • Data wejścia w życie 18.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego III/76/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian