UCHWAŁA NR IV/95/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 18.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.03.2019
  • Data wejścia w życie 18.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego IV/95/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 8 ust. 1 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2018 r. poz. 913 z późn. zm. ) oraz art. 183 pkt 4 w zw. z art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian