uchwała Nr IX/173/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącymprzedsiębiorcą

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 22.06.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.07.2015
  • Data wejścia w życie 04.07.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego IX/173/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
  • Podstawa prawna wydania art. 48 ust. 5 i ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. odziałalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 618),§ 12 załącznika do uchwały Nr XLIV/732/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16grudnia 2013 r. (Dz. Urz. WojewództwaKujawsko-Pomorskiego poz. 4159 iz 2014 r. poz. 3037)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian