uchwała Nr IX/189/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącymprzedsiębiorcą

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 22.06.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.07.2015
  • Data wejścia w życie 04.07.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego IX/189/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
  • Podstawa prawna wydania art. 48 ust. 5 i ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. odziałalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 618), § 14 załącznika do uchwały nr XXVIII/481/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3649 z późn.zm.1))
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian