UCHWAŁA NR V/105/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja V
  • Data podjęcia (podpisania) 15.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.04.2019
  • Data wejścia w życie 15.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego V/105/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz § 1 uchwały nr XLIII/1142/2010 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz zasad i trybu ich nadawania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 73, poz. 814)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian