UCHWAŁA NR VIII/148/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie założenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu i włączenia go do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 24.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.09.2019
  • Data wejścia w życie 01.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego VIII/148/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny założenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu i włączenia go do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
  • Podstawa prawna wydania art. 2 pkt 4, art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 88 ust. 1 i 7, art. 91 ust. 7, art. 93 ust. 1 i 2 i art. 112 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm. )) oraz art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian