UCHWAŁA NR VIII/151/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 24.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.06.2019
  • Data wejścia w życie 24.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego VIII/151/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
  • Podstawa prawna wydania art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i poz. 2219 oraz z 2019 r. poz. 492 i poz. 730), § 10 pkt 2 lit. a załącznika do uchwały Nr XLV/738/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 289 i poz. 2408 oraz z 2017 r. poz. 823 i poz. 3331),
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian