uchwała Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja X
  • Data podjęcia (podpisania) 23.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.09.2019
  • Data wejścia w życie 23.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego X/189/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571), 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ust 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian