uchwała Nr X/273/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi Pana Bogdana C.

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja X
  • Data podjęcia (podpisania) 24.08.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.08.2015
  • Data wejścia w życie 24.08.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego X/273/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie skargi Pana Bogdana C.
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 20 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm. ) oraz art. 229 pkt 1 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późn.zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian