UCHWAŁA NR XI/251/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 13.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.12.2019
  • Data wejścia w życie 06.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 21.11.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6117
  • Nr aktu prawnego XI/251/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki
  • Podstawa prawna wydania art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, 2244, 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian