Uchwała Nr XII/264/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 16.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.12.2019
  • Data wejścia w życie 16.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 24.12.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 7444
  • Nr aktu prawnego XII/264/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ust 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian