uchwała Nr XII/279/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.09.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.10.2015
  • Data wejścia w życie 20.10.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.10.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2986
  • Nr aktu prawnego XII/279/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński
  • Podstawa prawna wydania art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2015 r.,poz.469), oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014, poz. 995)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian