uchwała Nr XII/283/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.09.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.10.2015
  • Data wejścia w życie 20.10.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.10.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2990
  • Nr aktu prawnego XII/283/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim
  • Podstawa prawna wydania art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.- Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015r., poz.1392)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian