Uchwała Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

Uchwała Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 – link

Informacje

Rejestr zmian