UCHWAŁA NR XLII/714/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 19.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.04.2018
  • Data wejścia w życie 09.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 26.03.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1480
  • Nr aktu prawnego XLII/714/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
  • Podstawa prawna wydania art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 10)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian