uchwała Nr XVI/321/16 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 15.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.03.2016
  • Data wejścia w życie 09.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 23.02.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 662
  • Nr aktu prawnego XVI/321/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich
  • Podstawa prawna wydania art. 14 ust. 1 pkt 10 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz.1392) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian