uchwała Nr XVI/325/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w roku szkolnym 2015/2016

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Archiwalny
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 15.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.03.2016
  • Data wejścia w życie 09.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 23.02.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 663
  • Nr aktu prawnego XVI/325/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w roku szkolnym 2015/2016
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 19a i art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian