UCHWAŁA NR XVIII/306/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

    • Rodzaj aktu prawnego uchwała sejmiku
    • Rok podjęcia (podpisania) 2020
    • Status Obowiązujący
    • Sesja XVIII
    • Data podjęcia (podpisania) 08.04.2020
    • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.04.2020
    • Data wejścia w życie 28.04.2020
    • Data publikacji w dzienniku urzędowym 14.04.2020
    • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r.
    • Pozycja w dzienniku urzędowym 2073
    • Nr aktu prawnego XVIII/306/20
    • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
    • Podstawa prawna wydania art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295)
    • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
    • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian