uchwała Nr XVIII/332/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 21.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 08.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 24.03.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1013
  • Nr aktu prawnego XVIII/332/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
  • Podstawa prawna wydania art. 14 ust. 1 pkt 10 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz.1392 z późn. zm. ) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm. ) w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministrem Obrony Narodowej
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian