uchwała Nr XVIII/335/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 21.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.03.2016
  • Data wejścia w życie 21.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XVIII/335/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin
  • Podstawa prawna wydania art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm. ), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian