uchwała Nr XX/360/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 23.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.05.2016
  • Data wejścia w życie 23.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XX/360/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
  • Podstawa prawna wydania art. 48 ust. 5 i 6 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.1)) w związku z uchwałą Nr XXXIV/613/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian