uchwała Nr XX/371/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 23.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.06.2016
  • Data wejścia w życie 14.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.05.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1830
  • Nr aktu prawnego XX/371/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 7 i art. 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian