UCHWAŁA NR XXI/316/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.05.2020
  • Data wejścia w życie 25.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXI/316/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 10a w związku z art. 34a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian