uchwała NR XXIII/428/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.08.2016
  • Data wejścia w życie 29.08.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXIII/428/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny odwołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
  • Podstawa prawna wydania art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.1)), § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/799/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1986), uchwały Nr XXVII/455/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z późn. zm.2)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian