Uchwała Nr XXIV/430/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 26.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.09.2016
  • Data wejścia w życie 26.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIV/430/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 92)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian