Uchwała NR XXIX/498/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.02.2017
  • Data wejścia w życie 20.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXIX/498/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm. ), art. 13 ust. 2 i 2a, art. 37 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm. ) oraz § 7 ust. 2 pkt 1, § 9 ust. 1 pkt 4 załącznika do uchwały Nr 374/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 6, poz. 126 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian