Uchwała NR XXIX/511/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Archiwalny
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXIX/511/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm. ), art. 10 ust. 2 i art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm .), § 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786),
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian