Uchwała Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.09.2020
  • Data wejścia w życie 28.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 15.10.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4911
  • Nr aktu prawnego XXV/362/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian