UCHWAŁA NR XXV/363/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna”

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.09.2020
  • Data wejścia w życie 28.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXV/363/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu "Kooperacja efektywna i skuteczna"
  • Podstawa prawna wydania art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284,374,568,695 i 1175)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian