Uchwała NR XXV/444/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.10.2016
  • Data wejścia w życie 28.10.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXV/444/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 21 pkt 5 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian