UCHWAŁA NR XXVII/392/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu oraz nadania mu nowego statutu

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.12.2020
  • Data wejścia w życie 22.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.12.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6166
  • Nr aktu prawnego XXVII/392/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany nazwy Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu oraz nadania mu nowego statutu
  • Podstawa prawna wydania art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-łalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian