Uchwała NR XXVII/465/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.12.2016
  • Data wejścia w życie 20.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4418
  • Nr aktu prawnego XXVII/465/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian