Uchwała Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

Uchwała Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 – link

Informacje

Rejestr zmian