Uchwała Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 22.03.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.03.2021
  • Data wejścia w życie 22.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 26.03.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1508
  • Nr aktu prawnego XXX/431/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian