UCHWAŁA NR XXXI/465/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 26.04.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.04.2021
  • Data wejścia w życie 26.04.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXI/465/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozpatrzenia skargi
  • Podstawa prawna wydania art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w zw. z art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian