UCHWAŁA NR XXXII/474/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie projektu statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 24.05.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.05.2021
  • Data wejścia w życie 24.05.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXII/474/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny projektu statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) oraz art. 18 pkt 20 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian