Uchwała NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.05.2017
  • Data wejścia w życie 29.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXII/545/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”
  • Podstawa prawna wydania art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm. ) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian