Uchwała NR XXXII/550/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.05.2017
  • Data wejścia w życie 29.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXII/550/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm. ), § 15 ust. 2 pkt 18 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 158, poz. 2465 z późn. zm. ) oraz § 1 ust. 4 i § 2 ust. 1 pkt 1 Zasad nadawania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiących załącznik do uchwały Nr XXX/541/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 1967)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian