UCHWAŁA NR XXXIV/490/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2021
  • Data wejścia w życie 28.06.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXIV/490/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska
  • Podstawa prawna wydania art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian