UCHWAŁA NR XXXIV/499/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2021
  • Data wejścia w życie 28.06.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXIV/499/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 i z 2021 r. poz. 1038), oraz § 1 ust. 4 i § 2 ust. 1 pkt 2 Zasad nadawania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiących załącznik do uchwały Nr XXX/541/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 1967), na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po wyrażeniu opinii przez doraźną Komisję Wyróżnień Honorowych
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian