uchwała NR XXXIV/556/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.07.2017
  • Data wejścia w życie 13.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.06.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2642
  • Nr aktu prawnego XXXIV/556/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
  • Podstawa prawna wydania art. 14 ust. 1 pkt 10 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm. ) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.2)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian