uchwała NR XXXIV/562/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Zmieniony
  • Sesja XXXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.07.2017
  • Data wejścia w życie 13.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.06.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2641
  • Nr aktu prawnego XXXIV/562/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm. ) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian