UCHWAŁA NR XXXV/572/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.09.2017
  • Data wejścia w życie 01.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXV/572/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny nazwy Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm. ), w związku z art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 późn. zm. ) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian