UCHWAŁA NR XXXVI/613/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.09.2017
  • Data wejścia w życie 25.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXVI/613/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
  • Podstawa prawna wydania art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian