UCHWAŁA Nr XXXVI/614/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.09.2017
  • Data wejścia w życie 25.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXVI/614/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255
  • Podstawa prawna wydania art. 8 ust. 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm. ) i art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian