UCHWAŁA NR XXXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 23.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.11.2017
  • Data wejścia w życie 10.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 26.10.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4042
  • Nr aktu prawnego XXXVII/624/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyznaczenia aglomeracji Łysomice
  • Podstawa prawna wydania art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 poz. 995)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian