UCHWAŁA NR XXXVIII/632/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiaru połączenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2017
  • Data wejścia w życie 27.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXVIII/632/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zamiaru połączenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) i art. 91 w związku z art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian