Uchwała Nr 46/1645/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja 46. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 10.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.11.2015
  • Data wejścia w życie 10.11.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 46/1645/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020
  • Podstawa prawna wydania art. 9 ust 1 pkt 2 i ust. 2 pkt ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) oraz Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian