Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja 51. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 16.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.12.2015
  • Data wejścia w życie 16.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 51/1853/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej spółce pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku oraz udzielenia pełnomocnictwa
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm. ) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ), a także na mocy § 14 ust. 2 uchwały nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 4156 z późn zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian