Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 10. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 11.03.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.03.2015
  • Data wejścia w życie 11.03.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 10/294/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia listy rezerwowej beneficjentów ostatecznych w projekcie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” realizowanego w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm. ), umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-166/10-00 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zawartej w dniu 24 sierpnia 2011 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie; § 5 Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/10/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2015 r.
  • Grupa aktów prawnych
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>